ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατεύθυνση

MΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά

6

Ιστορία

3

Επιλογή 

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡ/ΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά

3

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Βιολογία Γ.Π.

1

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Γ.Π.

2

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατεύθυνση

MΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Μαθηματικά

6

Α.Ε.Π.Π.

2

Επιλογή 

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Βιολογία Γ.Π.

1

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία Γ.Π.

2

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α.Ο.Θ.

2

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατεύθυνση

MΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Φυσική

4

Χημεία

3

Επιλογή 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά

6

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Βιολογία

3

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία Γ. Π.

2

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Γενική Παιδεία – Ομάδες Προσανατολισμού

MΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

Αρχαία Ελληνικά

2 

Νεοελληνική Γλώσσα

2 

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία

2

Ομάδες Προσανατολισμού

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΩΡΕΣ 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΩΡΕΣ

Αρχαία

4

 

Φυσική

2

Λατινικά

(Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 

2

 

Μαθηματικά * (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου)

2 +1*

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

MΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

Γενική Παιδεία

Νεοελληνική Γλώσσα 

2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

Φυσική 

2

Χημεία

2

Αρχαία Ελληνικά

2


Β΄ &  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:                                                                         
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (2 ώρες) 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(1 ώρα)  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3)  ΦΥΣΙΚΗ (2)   ΧΗΜΕΙΑ (1) 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (2 ώρες)   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (1 ώρα)   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3ώρες)