ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διοικητικό προσωπικό

Είμαστε υπερήφανοι που όλο το διοικητικό προσωπικό και οι ακαδημαϊκοί διευθυντές είναι εκπαιδευτικοί, με άριστες μεταπτυχιακές γνώσεις στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, στη διδακτική με χρήση νέων τεχνολογιών και στο σχεδιασμό πλάνων ύλης & προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν πλήρως και την πιο εξειδικευμένη περίπτωση.

Σταυρακάκης Εμμανουήλ: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μαθηματικών - MΒΑ (μεταπτυχιακό στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων)

Σταυρακάκης Νικόλαος: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μαθηματικών

Κλειδά Σπυριδούλα: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Καθηγήτρια Αγγλικών - Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και στη Γλωσσολογία (Linguistics).

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Οι καθηγητές μας είναι όλοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων Ελλάδας και εξωτερικού , κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Υπάρχει διαδικασία αυστηρής αξιολόγησης τους (P.e.a.k.), έγκρισης, συνεχής επιμόρφωση, έλεγχος και κίνητρα για καλύτερη απόδοση.

Το χαμόγελο, η προετοιμασία, η φαντασία, η υπομονή, η ευγένεια, η διάθεση για εξυπηρέτηση και η μεταδοτικότητα, είναι οι 7 λέξεις που χαρακτηρίζουν το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό των σχολών μας.