ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστότερη και πληρέστερη παρουσίαση των υπηρεσιών που περιέχει τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και σε επίπεδο οπτικού υλικού. Ο υποψήφιος πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος υπηρεσιών μπορεί να ενημερώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. 

Τα δεδομένα περιγραφής της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας υπάρχουν για να αμβλύνουν το μειονέκτημα της έλλειψης φυσικής επαφής με το προσωπικό της επιχείρησης πριν τη σύναψη συμφωνίας. Ωστόσο ο εκάστοτε υποψήφιος πελάτης πέρα από την πληροφόρηση που μπορεί να λάβει διαδικτυακά, μπορεί να επικοινωνεί στα αναγραφόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας είτε για περαιτέρω τηλεφωνική επεξήγηση είτε για τη σύναψη ραντεβού πληροφοριακής φύσεως χωρίς καμία υποχρέωση. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δύναται να επικοινωνεί με όλους τους αναγραφόμενους τρόπους επικοινωνίας με το προσωπικό της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση οποιασδήποτε απορίας προκύψει. Ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται ως προς την ορθή, μη κακόβουλη χρήστη της ιστοσελίδας stavrakakis.edu.gr. 

H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να προφυλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική της φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της. H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr απαγορεύει την αναδημοσίευση οποιασδήποτε μορφής μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Τα λογότυπα της εταιρείας, το οπτικοακουστικό υλικό και τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα παρέχονται για αποκλειστική χρήστη του επισκέπτη της ιστοσελίδας και όχι προς αναπαραγωγή ή αντιγραφή σε άλλους ιστοτόπους χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας stavrakakis.edu.gr. 

H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παροχής πρόσβασης ή υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται έκδηλο το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας της. H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας των υπηρεσιών μέσω πολλαπλών τρόπων παράδοσης, ενεργοποίησης και πληρωμής. Ταυτόχρονα οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το ιστορικό των παραγγελιών τους και να αλλάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και να επεξεργάζονται το βιβλίο διευθύνσεών τους. Οι χρήστες δεσμεύονται στο να προβαίνουν σε καλόπιστη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει και να διαγράφει ακόμα περιεχόμενο που αποδεικνύεται νομικώς μεμπτό προφυλάσσοντας έτσι τον διαδικτυακό της τόπο. H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών οι οποίο εγγράφονται στο ηλεκτρονικό της σύστημα, ουδέποτε και για οποιοδήποτε σκοπό δύνανται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας μεταξύ της ιστοσελίδας stavrakakis.edu.gr και του τελικού χρήστη.

H ιστοσελίδα stavrakakis.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων αντιστοιχεί στη διάρκεια της ενεργής διαδικτυακής παρουσίας της ιστοσελίδας stavrakakis.edu.gr.

Οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προκείμενη περιοχή.