ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 
  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Μαθησιακή αποκατάσταση
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική γονέων

      Για παιδιά από 2,5 ετών

      ΔΩΡΕΑΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ