ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

CAMBRIDGE
MICHIGAN
ESB
MSU
CITY & GUILDS
Τ.Ι.Ε
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
GOETHE
ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

και με τον Ελληνοκινέζικο Σύνδεσμο όσον αφορά την Κινέζικη Γλώσσα.