ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • CAMBRIDGE
  • MICHIGAN
  • ESB
  • MSU
  • CITY & GUILDS
  • Τ.Ι.Ε
  • ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
  • GOETHE
  • ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ


και με τον Ελληνοκινέζικο Σύνδεσμο όσον αφορά την Κινέζικη Γλώσσα.