Μελέτη για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ»

Τα κέντρα μας, με το εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που διαθέτουν, έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν μαθητές, Δημοτικού, Γυμνασίου &  Λυκείου, στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων τους.

Η προσπάθειά μας έγκειται στο να υπερκαλύψουμε την ύλη που πρέπει να αφομοιώσει ο σπουδαστής. Αυτό το πετυχαίνουμε:

  • Με το ευχάριστο περιβάλλον που διαθέτουμε και τις αίθουσες τύπου συμβουλίου
  • Με την εμπειρία 20 χρόνων στο χώρο της εκπαίδευσης
  • Με τους εκπαιδευμένους καθηγητές μας - παιδαγωγούς 
  • Με την εύκολη, ευχάριστη και αποτελεσματική μεθοδολογία μας
  • Με τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικοί πίνακες, οπτικοακουστικά μέσα κ.λ.π.)
  • Με τα ολιγομελή τμήματά μας
  • Με το εξατομικευμένο ενδιαφέρον ανά μαθητή
  • Με την καταγραφή της καθημερινής προόδου του μαθητή (portal μαθητή)
  • Με συχνή επικοινωνία – συνεργασία με τους γονείς
  • Με την ποιότητα σε όλα τα στάδια παροχής των υπηρεσιών μας