ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΙΝΕΖΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

Η θεματολογία των βιβλίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηλικία των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν στηριζόμαστε στη στείρα αποστήθιση κανόνων γραμματικής αλλά στην πραγματική – ενεργητική χρήση της γλώσσας από τους σπουδαστές μας. Το αποτέλεσμα είναι η σταθερή επιτυχία που έχουν οι σπουδαστές μας κάθε χρόνο στις εξετάσεις των πτυχίων τους (ποσοστά που αγγίζουν το 100%)

Γι’ αυτούς και για ακόμη περισσότερους λόγους σας προσκαλούμε στις σχολές μας, ώστε όχι μόνο να δείτε τους χώρους μας και τις διαδραστικές μας αίθουσες, αλλά να σας ενημερώσουμε για το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, να γνωρίσετε τους καθηγητές μας, να σας αναλύσουμε τον πλέον ευχάριστο τρόπο που χρησιμοποιούμε ώστε όλοι να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα που διδάσκονται όπως τη μητρική με ταυτόχρονη επιτυχία στα πτυχία γλωσσομάθειας και τέλος να σας ενημερώσουμε για τα ξεχωριστά προνόμια και παροχές που μπορείτε να απολαύσετε.